Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:23  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Обществени поръчки
 

Документация за откриване на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Провеждане на обучения "Работа в екип" и "Екипна ефективност"


Публична покана с предмет: "Провеждане на обучения "Работа в екип" и "Екипна ефективност" във връзка с изпълнение на проект "Общинска администрация - модел за подражание" по Договор № 13-22-36/ 05. 12.

 ОщеДокументация за откриване на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка чрез покупка на един брой нов колесен трактор
Документация за откриване на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публична покана за обект "Възстановяване на мост на околовръстен път в района на ПСОВ, град Шабла"
Документация за откриване на обществена поръчка за избор на изпълнители на следните обекти: Основен ремонт на общински пъте Шабла-Горичане-Пролез; чакълиране на улици в с. Крапец; чакълиране на улици в кв. Свобода


 
 

Няма открити записи !