Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:31  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Наука и образование, култура и спорт
 
Наука и образование

 


Образователното дело в Шабленския край води началото си от далечната 1853 година. Първоначално /до 1866 година/ има характер на килийно / училището било под покрива на църквата/. Впоследствие придобива светски характер – по данни от летописна книга “в самостоятелна училищна сграда, вероятно след 1866 година, 37 момчета и 10 девойчета освен на религия, се обучават и на смятане, естествознание, история и др.”.

 
 

Няма открити записи !