Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:23  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Общински дейности
 

Център за обществена подкрепа - гр. Шабла


Център за обществена подкрепа гр. Шабла /ЦОП/ предоставя комплекс от социални услуги в общността, насочени към подпомагане на деца и семейства в риск, с цел осигуряване на ефективен достъп до високорискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широка общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на децата.

 ОщеОбществена трапезария


Община Шабла кандидатства за средства пред Министерството на труда и социалната политика - Фонд "Социално подпомагане" с проект, насочен към група от лица, нуждаещи се граждани на община Шабла, които през зимните месеци получават топла храна за обяд - супа, основно ястие и хляб.

Проектът беше одобрен и през м.

 ОщеЦентър за социална рехабилитация и интеграция


Център за социална рехабилитация и интеграция град Шабла е социално заведение, предоставящо социални услуги в общността. Представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 ОщеДомашен социален патронаж


Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. В град Шабла Домашният социален патронаж е създаден през 1982 година с капацитет 50 места.

 Още

 
 

Няма открити записи !