Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:18  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Наредби
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в Общинската детска градина с изнесените й групи в населените места от община Шабла
Проект на Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление
Наредба за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Шабла


[1] 2 3 4 5 6 
30 записи в 6 страници »
 
 

Няма открити записи !