Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:18  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  
 
Обществени поръчки за 2008 година
Обществени поръчки за 2008 година: 
   1.На основание чл.2, ал.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Повишаване на административния капацитет на общинска дминистрация във връзка с програмите на ЕС".
  2.На основание чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Доставка чрез покупка на лек автомобил за нуждите на община Шабла".
 3.На основание чл.2, чл.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Основен ремонт водопровод ул."Комсомолска" -гр.Шабла, Община Шабла".
  4.На основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Основен ремонт водопровод ул."Боровец" - гр.Шабла, Община Шабла".
   5.На основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Преасфалтиране ул."Боровец" - гр. Шабла,Община Шабла".
  6.На основание чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Рехабилитация  ул."Комсомолска" - гр. Шабла, Община Шабла".
 7.На основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Основен ремонт на местни общински пътища, с. Езерец, Община Шабла".
8.На основание чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Доставка чрез покупка на контейнери тип "Бобър" 1100л. за нуждите по сметосъбиране на територията на Община Шабла".
  9.На основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект: "Рехабилитация ул."Изгре" - гр. Шабла, Община Шабла".
10. На основание чл. 2, ал.1, т.1 от НВМОП е проведена процедура за обект "Общински пътища и селски улици на територията на община Шабла", включваща следните обекти по капиталов списък:
- Рехабилитация Е 87 къмпинг "Космос";
- Ремонт улици с. Крапец;
- Ремонт улици по селата.
11. На основание чл. 2, ал.2 от НВМОП тече процедура за обекти:
- "Събаряне дървени бараки СОУ "Асен Златаров" в гр. Шабла - община Шабла";
- "Събаряне помощни сгради към старо училище 2 броя в гр. Шабла - община Шабла";
- "Основен ремонт тоалетна УПК в СОУ "Асен Златаров" в гр. Шабла - община Шабла", сенници за пясъчници 4 броя в ЦДГ "Дора Габе" в гр. Шабла - община Шабла";
- "Ремонт здравен пункт с. Захари Стояново - община Шабла".
 
 
 

Няма открити записи !