Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:18  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Икономическо развитие
 
Икономическо развитие

Водещо място сред основните икономически субекти в община Шабла заема “Елпром ЕМЗ” ООД. На базата на вложените инвестиции от миналото и създадените високо квалифицирани работници и специалисти, дружеството произвежда токови измервателни и напреженови трансформатори. Реализацията им е предимно на вътрешния пазар. Признание за качественото им изпълнение са присъдените три златни отличия от 57-то, 60-то и 63-то издание на Международния технически панаир - Пловдив.
Добиването на нефт и газ, чийто залежи са разкрити преди 58 години край с.Тюленово продължава и днес. Въпреки непрекъснато намаляващите добиви от наличните сондажи предприятието има значение за икономическото и социално развитие на общината.
Леката промишленост в Шабла е представена от Трудово производителната кооперация “Съгласие”. Малкият на брой колектив продължава производството на дамска конфекция и спално бельо, което се радва на добър прием и реализация в страната.
Основните продукти на развиващата се хранително-вкусова промишленост в общината в настоящият момент са различни видове хляб, хлебни  и сладкарски изделия. По традиция тази дейност продължава да се осъществява от Районна потребителна кооперация “Прогрес”.
Финансови институции като ИНВЕСТ БАНК, БАНКА ДСК и ЕЙЧ ВИ БИ БАНК имат разкрити офиси в Шабла, а в централната градска част денонощно работят четири банкомата.
От голямо значение за развитието на икономика, за осигуряване заетост на работната ръка са осъществяващите стопанска дейност в общината близо 200 фирми, управлявани от различни по вид търговци – ЕТ, ООД, ЕООД, СД, ДЗЗД. Голяма част от тях са от София и други областни градове на страната.
Сред всички видове търговци най-голям е броят на занимаващите се с търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки.
Непрекъснато се увеличава броят на фирмите извършващи търговия на едро и със строителни материали. /над 10 броя/. За първи път през 2009 година в с.Дуранкулак се разкри склад за облицовъчни материали.  Производството и поставянето на алуминиева и PVC дограма също е добре  развито в Шабла.
Освен традиционните услуги: часовникарски, обущарски, фризьорски, козметика, бръснарски, шивашки и стъклопоставяне, в Шабла се предлагат още  обработка на злато и сребро. Разкрити са още и магазини за оптика, копирни, фотографски услуги и фотоателие.
Броят на търговците предоставящи услуги на населението и гостите на общината също непрекъснато нараства.
С предоставяне на нощувки в средства за подслон и места за настаняване се занимават над 20 стопански субекта, а само с хранене петнадесет. Други 16 фирми предлагат и двата вида услуги – нощувки и хранене.


Търговията с лекарства и други лекарствени продукти се осъществява от три фирми. Същият брой са и стопанските субекти които предлагат семена, торове и препарати за растителна защита, храна и лекарства за животни. Любителите на лова и риболова могат да намерят всичко необходимо в два специализирани магазина в Шабла.
Не е малък броят на фирмите извършващи превоз на пътници и товари. В с.Дуранкулак и Шабла работят четири бензиностанции.
На територията на общината се извършва още разпространение на вестници и списания, предлага се художествена литература и ученически пособия.
В град Шабла свои представителства имат фирми от национален мащаб като Е.ОН България, “Български пощи” ЕАД и  VIVACOM. 
От структурите на областно равнище офиси в града поддържат “ВиК” ЕООД,  “Поддържане на републиканската пътна инфраструктура” и Регионалната ветеринарно медицинска служба.
Високото качество на телефонните разговори се осъществява от мобилните оператори на М-ТEL, VIVACOM, GLOBUL.
За своя музикален  поздрав към близки и приятели може да ползвате услугите на кабелна телевизия “Кария”.
Независимо от повода да бъдете в община Шабла. Дали сте на почивка или само преминавайки през територията й посетете нашите обекти за търговия и услуги.
Възможно е да останете приятно изненадани от разнообразието и качеството на стоките и услугите.


 

 
 

Няма открити записи !