Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:31  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Бюджет и финанси
 
Уведомление за промяна на обслужващата банка на община Шабла


ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка:

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД.Новите банкови сметки, по които може да плащате дължимите суми са както следва:ОБЩИНА ШАБЛА

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КЛОН ДОБРИЧ

- за плащане на местни данъци и такси:

IBAN: BG77 CECB 9790 8447 2437 00

BIC: CECBBGSF

- набирателна сметка за депозити и гаранции:

IBAN: BG64 CECB 9790 3347 2437 00

BIC: CECBBGSF

- бюджетна сметка на Община Шабла:

IBAN: BG73 CECB 9790 3147 2437 00

BIC: CECBBGSF 


 
 

Няма открити записи !