Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:20  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  История
 
История

 


 


ЖИВОТ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ


 


        ПРАИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА ШАБЛА І И ШАБЛА ІІ


         Проучени през 1974 г. от екипа на проф . д-р Хенриета Тодорова в местността “ Новите лозя “ - източно от града . Съществували - края на VІ - началото на V хилядолетие преди Христа .


 


        Топонимът  Шабла се появява за пръв път в официален писмен документ от 1573 г. и за разлика от много други селищни наименования не е променен и до сега .


 


        Хипотези за произхода на името Шабла


 


    - според легенда , на морския бряг близо до днешния фар е имало имение , притежание на Айше Абла , т.е. на леля Айше . Поради върлуване на чума къщите на имението били преместени навътре от морето и получили наименование името на собственицата , от което отпаднала първата сричка


 


    - селището е получило наименованието си от дивия киселец - лапада , чиито листа са като саби . От името сабля се е получило името на селището .


 


    - произлиза от тракийското или латинското саблум , сабула . “ С “ от началото на думата преминава в “ Ш “ . На латински това наименование означава пясъци .


 


Атанасов А . ; Бобчева Л . ; Василчин И . - Шабла - 1985 г. , с. 33


 


 


 


       Възникнало , като чисто турско селище , през ХVІ век в средата на ХІХ век , то е най - голямото българско село в района с кмет - българин .


       С българския облик на селото се обяснява и дейното му участие в борбите за самостоятелна българска църква , просвета и национална свобода . Първата българска черква в селото е построена през 1853 година , заедно с килийно училище .


       Шабленецът Никола Алексов е записан в личното тефтерче на Христо Ботев при сформиране на четата му .


       След освобождението на България през 1878 година Шабла става общински център .


       Димитър Анастасов от Шабла печели златен медал от Първото българско земеделско - промишлено изложение в Пловдив през 1892 година .


       През 1900 година района е център на селските бунтове срещу десятъка .


       През 1913 година по Букурещкия мирен договор Добруджа е предадена на Румъния . Връща се в пределите на България през 1940 година . През същата година в общината са настанени хиляди преселници от Северна Добруджа .


       Жители на Шабла участват в двете фази на Отечествената война .


       На 27 август 1969 година Шабла е обявен за град .

 
 

Няма открити записи !