Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:24  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  За ОПС
 

Обява за публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинскипоземлен фонд на община Шабла в два етапа
Обява за публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост
Обява за публично оповестен търг за отдаване под наем на ПИ 27108.14.49


Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.

 Още

 
 

Няма открити записи !