Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:20  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  За продажба
 

Обява за публичен търг с тайно наддаване на 06.12.2016 г. от 10:00 часа за продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Шабла
Обява за публичен търг с тайно наддаване на 06.12.2016 г. от 11:00 часа за продажба на общински недвижим имот находящ се в землището на с. Крапец
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост с местонахождение с. Крапец, ул. "Трета" и "Четвърта"
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост с местонахождение с. Крапец, улици "Трета", "Четвърта" и "Дванадесета"
Обява за публичен търг с тайно наддаване на 04.11.2015 г. от 10:00 часа за продажба на имот ПИ 83017.56.8 в землището на Шабла с площ от 1976 кв.м


[1] 2 
6 записи в 2 страници »
 
 

Няма открити записи !