Официален сайт на Община Шабла
Дата: 24 октомври 2016, понеделник | 11:44  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ЗА ВАС ДАНЪКОПЛАТЦИ Проверете Вашите задължения за МДТ  тук
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
Самоходна машина ще спасява риби и птици в Шабленското и Дуранкулашкото езеро
  24 октомври 2016, понеделник | 00:00

Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отпуска 381 275 лв. на община Шабла за купуване на самоходна машина. С нея ще се ограничи заблатяването в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро.
Спешните мерки се налагат заради инвазията на тръстика в езерата и замърсяването на водите с отпадъчна маса. С помощта на машината ще се извършва подводно косене и изкореняване на растителността, което ще подобри водообмена между двете езера. Това е важно условие за размножаването и развитието на м 


 
Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.